top of page

Think in terms of WELCOME when onboarding remote employees


השבוע בכפר סבא בנושאNOKIA בסדנה בחברת

“Leading Global Virtual Teams to Success”

אחד מהנושאים בהם דנו היה ההיבטים והאתגרים הייחודים בקליטת עובדים חדשים מרחוק

Onboarding Remote Employees .

קליטת עובד חדש מרחוק משולה לאדם באי בודד. ככל שניתן לו יותר משאבים, כלים, ידע ונסיון, כך נגביר את סיכויי ההצלחה שלו לשרוד. כך גם נמקסם את ההחזר על ההשקעה. הלא גיוס זה עניין יקר מאוד.

אז איך עושים זאת? איך מתגברים על מרחקים גיאוגרפיים ואזורי זמן שונים? איך מגשרים על הי