top of page

עמידה מול קהל באנגלית

הכנה לקראת :
  • ראיונות עבודה

  • מצגות

  • הרצאות

  • סדנאות


הכנה לקראת ראיון עבודה באנגלית.

ראיון עבודה זו סיטואציה מלחיצה, גם בשפת האם שלך.
לא כל שכן באנגלית.
את.ה לא לבד.
נעבוד ביחד, ניתן תמיכה, נשלים אוצר מילים חסר,  וניתן טיפים שיסייעו לך לנחות על התפקיד הבא.


הכנה לקראת מצגת, הרצאה, סדנא באנגלית

את.ה לא לבד.
נעבוד ביחד, ניתן תמיכה, נשלים אוצר מילים חסר, וניתן טיפים שיסייעו לך להעביר פרזנטציה/הרצאה מנצחת.

bottom of page