top of page

מה זה בכלל Phrasal Verbs ולמה צריך אותם?

איך אפשר לדעת האם זה give up או give in? הם לא אותו דבר?

למה לא פשוט להשתמש בפעלים רגילים?

ישנה קבוצה של פעלים הנקראת Phrasal Verbs. זוהי קבוצה של פעלים המצריכים מילות יחס. בחלק גדול מהמקרים, מאחר ואין מספיק פעלים באנגלית, אם לא תדעו את ה-phrasal verb המתאים, תתקשו להביע פעולות מסויימות. למשל: למדוד בגדים. הדרך לומר זאת באנגלית היא: try on clothes.


להסבר נוסף ולסקירה של phrasal verbs שימושיים לסביבה עסקי