top of page

אם רק היה לי את תחילת המשפט אז...

מרגישים שאתם משתמשים באותו אוצר מילים מצומצם?

אם כך, מומלץ לעשות 'אקטיבציה' של מילים הנמצאות ב'מאגר המילים שלא בשימוש' (ראו כאן: https://bit.ly/איך_אני_משפר_אנגלית ).


אופציה שנייה, להיעזר במסמך המצ"ב שיוכל לזרז לכם את התהליך.