top of page

איך בונים אוצר מילים באנגלית

תגידו, איך אתם בונים אוצר מילים?

לא נמאס לכם משינון של רשימות מילים? שינון ואז מה?!

ללא שימוש אין מימוש. לא השתמשת, כנראה פקששת. ולכן, חשוב לעשות אקטיבציה למילה.

תהליך למידה אמיתי הינו תהליך אקטיבי, בפרט לימוד שפה.


לא מספיק להסתכל על המילה, לומר לעצמך, אני מבין.נה את המילה, אני מכיר.ה את המילה. אלא לעשות אקטיבציה – כלומר להשתמש במילה. לומר אותה. שהמילה תתגלגל לך על הלשון – תצא מפיך.


אוקיי, על אילו מילים לעשות אקטיבציה?

לכל אחד.ת מאיתנו יש אוצר מילים – אלו שאנחנו משתמשים בהן באופן תדיר, להלן, "מאגר מילים שימושיות", ואלו שעפ"י רוב לא בשימוש, אבל אנחנו מכירים אותן, מבינים אותן. להלן "מאגר המילים שלא בשימוש".

במקום ללמוד מילים חדשות מאפס (תהליך למידה ארוך יותר כי אנחנו מתחילים מאפס) למה שלא נעשה שימוש - אקטיבציה -של מילים שאנחנו יודעים.ות. זה פחות מאמץ ממילים חדשות.

איך

איך עושים זאת?

תגידו את המילים בקול רם, תגלגלו אותן על הלשון, תשתמשו בהן במשפט, תגידו את המילים בישיבה הקרובה, בשיחה הבאה... תשלפו מהזיכרון, תעשו אקטיבציה.

רק להסתכל על מילים ישאיר אותן ב-"מאגר המילים שלא בשימוש". השמישו אותן.

למשל:

  1. תהפכו את התפריטים בטלפון, במחשב, בוויז לאנגלית – גיליתם מילה שאתה מכירים/מבינים – השתמשו בה. אימרו אותה בקול רם, השתמשו בה בתוך משפט.

  2. בבית, דברו באנגלית: I am going to pick up my kids from school, then take them to… or I am preparing dinner, and I need xyz…. תשלפו מילים מ-"מאגר המילים שלא בשימוש".

  3. צפו בסדרה/סרט – בחרו 2-3 מילים שאתם מכירים.ות ודברו אותן. תעשו להם אקטיבציה פעמיים שלוש לפני הפגישה הבאה, לפני השיחה הבאה ואז יהיה לכם קל יותר לשלוף אותם.

ובאופן זה, מילה ועוד מילה...תגדילו את אוצר המילים שלכם. תהפכו אותו מפסיבי לאקטיבי.


אז קדימה it’s time to walk the talk ולעשות אקטיבציה.

134 צפיות

Comments


bottom of page