ניסיון עסקי חוצה גבולות | מיומנויות הדרכה פרונטלית ואונליין | הסמכה כ- English Tutor

אונליין  קבוצות | פרטני

ארגונים קבוצות | פרטני

פרטי

laptop
מסמכים
 1. קורות חיים

 2. פרופיל לינקדאין

 3. Company One pager

 4. מצגות

 5. לומדות

 6. נהלים

 7. תיאורי תפקיד 

 1. ראיונות עבודה

 2. מצגות

 3. הרצאות

 4. סדנאות

הכנת לקראת ראיון עבודה